خرمای برحی

خرمای برحی خوشمزه‌ترین خرماست و در خوزستان و بوشهر بسیار پرطرفدار است. و این دلدادگی به برحی به خوزستان و بوشهر محدود نمی‌شود و برحی از محبوب‌‌ترین ارقم‌های خرما در کشورهای منطقه است. برح به معنای امر شدید شگفت‌‌آور است و برحی به باد گرم شدید می‌گویند. خرمای برحی هم در اوج گرمای شدید می‌پزد و هم طعمش به طرز شدیدی شگفت‌آور است.

خرمای برحی چندان درشت نیست و گرد است. رطب برحی زرد است و خرمای آن قهوه‌ای روشن است. پوست آن از گوشت خرما تا حدی جدا شده است. برحی بافت نرمی دارد و میزان آب آن اندکی از خرماهای نیمه‌خشک بیشتر است. برحی یکی از بهترین خرماها برای خرما ارده است.

ناگفته نماند که کبکاب هم بسیار هواخواه دارد و در خوشمزگی و به کار بستن در خرما ارده بهتر از برحی است.

 

 

خارک‌ها، رطب‌ها و خرماهای دیگر

دیمپاز آل‌مهتری / رطب خنیزی / مضافتی / برحی / ربی / زاهدی / خاسویی / مرداسنگ / دیری / پیارم

/ 1 نظر / 1180 بازدید
آرش

این همون خرمای گنتار است یا فرق می کند؟