شربت لیمو

آنچه لازم دارید

عسل / لیمو

تدارک خوردنی

آب دو لیمو را در لیوانی بچلانید. مقداری عسل را هم در لیوان بریزید و لیوان را از شیر آب تا نصف کمی بیشتر پر کنید و هم بزنید تا عسل حل شود. یک لیمو را هم حلقه‌ای کنید و با مقداری یخ در لیوان بریزید و هم بزنید تا شربت‌تان خنک شود. اگر لیوان پر نبود، حتمن تا لب آن را پر کنید.

 

 *** اگر خوردنی خودتان را با این شیوه درست کردید، عکس آن برای من ایمیل کنید تا همین‌ جا بگذارم. به خصوص اگر جور دیگری درست کردید، حتمن بگویید تا شیوه خاص شما را هم یاد بگیریم. ممنون از لطف‌تان ***

/ 0 نظر / 120 بازدید