خرمای مرداسنگ

مرداسنگ از نظر شکل و طعم  شباهت زیادی به خرمای پیارم دارد. رنگ آن اندکی روشن‌تر و اندازه‌ی کوتاه‌تر است. گوشت خرمای مرداسنگ خیلی روشن‌تر از پیارم است و تا حدی هم بافت نرم‌تری دارد.

 

خارک‌ها، رطب‌ها و خرماهای دیگر

دیمپاز آل‌مهتری / رطب خنیزی / مضافتی / برحی / ربی / زاهدی / خاسویی / مرداسنگ / دیری / پیارم

/ 0 نظر / 447 بازدید