خرمای زاهدی

خرمای زاهدی از نوع خرماهای نیمه‌خشک است. شیرینی آن نسبت به سایر خرماها کم است. شیرینی و سفتی خرمای زاهدی بسته بسته به زمان چیدن و خشک کردن آن فرق می‌کند. وقتی زاهدی خارک خشک بشود، سفت و کم‌شیرین است. دیمپاز (نصف خارک و نصف رطب) باشد یا رطب شیرین‌تر و نرم‌تر می‌شود. وقتی خرمای زاهدی می‌خرید، به نظر من بهتر است همه نوعی در آن باشد تا ترکیب شیرینی و گسی متعددی را تجربه کنید.خرمای زاهدی در بسیاری از مناطق ایران (البته آنجاها نخلستان دارد) دیده می‌شود. اما بهترین خرمای زاهدی ایران برای جنوب فارس و کرمان است.
در خوزستان به این خرما زهدی می‌گویند.

 

خارک‌ها، رطب‌ها و خرماهای دیگر

دیمپاز آل‌مهتری / رطب خنیزی / مضافتی / برحی / ربی / زاهدی / خاسویی / مرداسنگ / دیری / پیارم

/ 1 نظر / 402 بازدید
آرش

نظرتون در مورد پختن خرمای زاهدی چیه؟