لذت پختن

 آش‌خونه‌ی مسعود و آزی

ماسالا چای

 

پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩٥/۸/۱

بورک سیب‌زمینی

پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩٤/٩/۱۳

پنکیک یا خاگینه‌ی فرنگی


پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩٤/٩/۱٢

میگوی آردی


پختِ آزاده وساقی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩٤/٢/٢٤

توت بادامی


پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩۳/۱٢/٢۱

نان پیتای معطر


پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩۳/۸/٢٧

پیده


پختِ آشپز هتلی در کوش‌آداسی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩۳/۳/٢۳

شیر بادام

پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩۳/۳/۱٥

امام غش کرد

پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩۳/۳/۸

پالوده‌ی خیار و نعنا

پختِ مسعود سلطانی

  تدارك خوردني ...
   + مسعود سلطانی - ۱۳٩۳/۳/٦
← صفحهی بعد